Kryeministri Rama vjen me paralajmërimin e madh, premton ritje pagash: Ja sa do ta risim nga 300 mijë lekë që është tani

Kryeministri Edi Rama se në mandatin e tretë paga minimale nga 300 do të punohet për tu bërë 400 mijë pa taksa, gjë sipas tij do të lehtësojë një pjesë shumë të madhe të qytetarëve.

“Nuk kanë ikur 500 mijë veta nga vendi, është gënje shtër e madhe shumë dhe se balanca mes ikj es dhe kthimeve, pas kri zës së madhe në Greqi ka pas shumë që janë kthyer. Balanca është nega tive por është shumë e më e arsyeshme se ajo që thuhet. Kjo fuqi për ta ndalur këtë nuk ekzi ston , dhe kush e thotë mani pulon a kemi mundësi ta zbu sim po, me zhvillim e punës, në një rrugë që s’ka shkop magjik. Duhet të fusim më shumë të rinj në kodimin online, të fuqizojmë shkollat profesionale dhe të vazhdojmë të mbajmë një ekuilibër mes taksës për ata që fitojnë më pak dhe për ata që fitojnë më shumë, e kemi çuar për ata që fitojnë me pak ne zero, dhe duam që të bëjmë një ndry shim se do e kemi pjesë të paktit që sot ne kemi në pagën 300 mijë pa taksa, ta bëjmë 400 mijë pa taksa, kush paguhet deri në 400 mijë mos të paguajë taksën, tatimin mbi të ardhurat, dhe kjo besoj do lehtësojë shumë”.