Do vini duart në kokë, shikoni se si shemben 4 super kullat në Abu Dhabi për 10 sekonda

Katër kulla që ishin pjesë e kompleksit Mina Plaza Towers në Abu Dhabi, janë shka tërruar për vetëm 10 sekonda. Demolimin e kullave që ishin nga 144 kate e ka publikuar kompania Modon, që përdori hiç më pak se gjashtë mijë kilogramë eks plozivë.

Arsyeja kryesore e shembjes së kullave është plani për ndërtimin e një destinacioni të ri turistik në zonën ku ishin të ndërtuara ato. Në procesin e demolimit kanë marrë pjesë pol icia, ndihma e shpejtë, mbrojtja civile dhe organet e tjera kompetente.

Gjithashtu për demo lim janë përdorur 18 mijë detonatorë, ku secili prej tyre ka qenë i programuar, e kompania Modon njihet për demo limin e shumë ndërtesa nëpër botë me shpërthime të kontrolluara.