BE kërkon arrestime pushtetarësh, vjen paralajmërimi për Shqipërinë

Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca ka nxjerrë raportin e Komisionit Europian lidhur me vlerësimin për përmbushjen e kërkesave nga Shqipëria.

Ambasadori kërkon që theksi të vendoset në fusha specifike si siguria dhe migracioni. BE kërkon arrestime pushtetarësh, vjen paralajmërimi për Shqipërinë

Pjesë nga raporti:

“Shqipëria ka ndërmarrë veprime. Ka progres në zbatimin e veprimeve për të trajtuar migrimin e parregullt, përfshirë kontrollet kufitare. Përkundër uljes së shkallës së kthimit, bashkëpunim i mirë ripranimi vazhdoi dhe duhet të mbahet, si dhe bashkëpunimi me BE dhe shtetet anëtare mbi migracionin dhe sigurinë. Në të njëjtën kohë, duhen përpjekje të mëtejshme për të të siguruar përmirësimin dhe qëndrueshmërinë e rezultateve, veçanërisht në lidhje me aplikimet e pabazuara për azil dhe luftën kundër krimit të organizuar.

Fokusi duhet të vendoset

Rritje të masave për të adresuar migrimin e parregullt dhe kërkesat e pabazuara të azilit të shtetasve shqiptarë, përfshirë përmes identifikimit dhe adresimit të arsyeve themelore dhe organizimi i fushatave të mëtejshme informative mbi të drejtat dhe detyrimet në udhëtimet pa viza.

Ruajtja dhe forcimi i bashkëpunimit operativ proaktiv me agjencitë e BE-së dhe me shtetet anëtare të BE-së për përballimin e presionit migrator me origjinë nga Shqipëria, si dhe rendi publik dhe kërcënimet e sigurisë të paraqitura nga përfshirja e shtetasve shqiptarë në grupet e krimit të organizuar

Përmirësimi i efektivitetit të përpjekjeve të ndjekjes penale dhe zbatimit të ligjit për të luftuar korrupsionin e lartë dhe krimin e organizuar. Përmirësimi i regjistrave të rasteve në lidhje me pastrimin e parave / kundër terrorizmit, financimin dhe shfrytëzimin e plotë të mbështetjes së dhënë nga Komisioni për të forcuar kapacitetet për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.”, shkruhet në raport.